JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac | Trg Kosovskih junaka br. 6 | 37000 Kruševac | Republika Srbija

 

         

Početna  |  Info o preduzecu  |  Organizacija  |  Aerodrom "Rosulje"  |  Press clipping  Kontakt

 

 

 

   

 

 

Revizorski izvestaj za 2014. godinu

Program poslovanja za 2015. godinu

FI za 2014. godinu

Revizorski izvestaj za 2013. godinu

Program poslovanja za 2014. godinu

FI za 2013. godinu

Tromesečni izveštaji:

treći kvartal 2015. godine

drugi kvartal 2015. godine

prvi kvartal 2015. godine

cetvrti kvartal 2014. godine

treći kvartal 2014. godine

drugi kvartal 2014. godine

prvi kvartal 2014. godine

cetvrti kvartal 2013. godine

treći kvartal 2013. godine

drugi kvartal 2013. godine

prvi kvartal 2013. godine

Pravilnik o bližem utvrđivanju potupka javne nabavke

 

 

© 2012 JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac